भगवती हाइड्रोपावर लिमिटेड (BGWT) को एक महिने ब्रोकर होल्डिङ्स रिपोर्ट

भगवती हाइड्रोपावर लिमिटेड (BGWT) को एक महिने ब्रोकर होल्डिङ्स रिपोर्ट

2024 मे 10 देखि 2024 जुन 10 सम्म भगवती हाइड्रोपावर लिमिटेड (BGWT) को एक महिने अवधिमा विभिन्न ब्रोकरहरूले गरेको स्टक होल्डिङ्सको रिपोर्ट निम्नानुसार छ।

प्रमुख स्टक होल्डिङ ब्रोकरहरू

शीर्ष १० ब्रोकरहरूको होल्डिङ्स

 1. Sharepro Securities Private Limited (Broker No. 65)
  • खरिद मात्रा: 349,498
  • औसत खरिद मूल्य: रु. 811.11
  • बिक्री मात्रा: 141,358
  • औसत बिक्री मूल्य: रु. 746.39
  • स्टक होल्डिङ्स: 208,140
 2. Stock Broker Opal Securities Investment Pvt. Limited (Broker No. 4)
  • खरिद मात्रा: 11,413
  • औसत खरिद मूल्य: रु. 653.85
  • बिक्री मात्रा: 7,153
  • औसत बिक्री मूल्य: रु. 720.68
  • स्टक होल्डिङ्स: 4,260
 3. Online Securities Limited (Broker No. 49)
  • खरिद मात्रा: 21,981
  • औसत खरिद मूल्य: रु. 840.68
  • बिक्री मात्रा: 19,729
  • औसत बिक्री मूल्य: रु. 789.91
  • स्टक होल्डिङ्स: 2,252
 4. SUN SECURITIES PVT LTD (Broker No. 64)
  • खरिद मात्रा: 3,710
  • औसत खरिद मूल्य: रु. 679.10
  • बिक्री मात्रा: 2,084
  • औसत बिक्री मूल्य: रु. 779.34
  • स्टक होल्डिङ्स: 1,626
 5. Thrive Brokerage House Pvt. Limited (Broker No. 13)
  • खरिद मात्रा: 2,900
  • औसत खरिद मूल्य: रु. 706.82
  • बिक्री मात्रा: 1,800
  • औसत बिक्री मूल्य: रु. 827.16
  • स्टक होल्डिङ्स: 1,100
 6. Investment Management Nepal Pvt. Ltd. (Broker No. 53)
  • खरिद मात्रा: 2,704
  • औसत खरिद मूल्य: रु. 822.99
  • बिक्री मात्रा: 1,840
  • औसत बिक्री मूल्य: रु. 748.52
  • स्टक होल्डिङ्स: 864
 7. Sagarmatha Securities Pvt. Limited (Broker No. 18)
  • खरिद मात्रा: 4,340
  • औसत खरिद मूल्य: रु. 754.24
  • बिक्री मात्रा: 3,895
  • औसत बिक्री मूल्य: रु. 804.24
  • स्टक होल्डिङ्स: 445
 8. Miyo Securities Pvt Ltd (Broker No. 66)
  • खरिद मात्रा: 13,723
  • औसत खरिद मूल्य: रु. 774.20
  • बिक्री मात्रा: 13,502
  • औसत बिक्री मूल्य: रु. 765.86
  • स्टक होल्डिङ्स: 221
 9. JBNL Securities Ltd (Broker No. 89)
  • खरिद मात्रा: 250
  • औसत खरिद मूल्य: रु. 822.51
  • बिक्री मात्रा: 230
  • औसत बिक्री मूल्य: रु. 835.39
  • स्टक होल्डिङ्स: 20
 10. Blue Chip Securities Ltd (Broker No. 88)
 • खरिद मात्रा: 1,545
 • औसत खरिद मूल्य: रु. 807.88
 • बिक्री मात्रा: 1,535
 • औसत बिक्री मूल्य: रु. 994.40
 • स्टक होल्डिङ्स: 10

यस एक महिने अवधिमा सबैभन्दा धेरै होल्डिङ्स Sharepro Securities Private Limited (Broker No. 65) ले गरेको देखिन्छ, जसले 208,140 स्टक होल्डिङ्स गरेको छ। अन्य ब्रोकरहरूको होल्डिङ्सको मात्रा यसै सूचीमा दिइएको छ।

निष्कर्ष

यस रिपोर्ट अनुसार, भगवती हाइड्रोपावर लिमिटेड (BGWT) मा प्रमुख ब्रोकरहरूको होल्डिङ्सको स्थिति स्पष्ट हुन्छ। ब्रोकर नम्बर 65 ले सबैभन्दा बढी होल्डिङ्स गरेको देखिन्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *